AccueilGroupesDiscussionsPlusTendances
Site de recherche
Ce site utilise des cookies pour fournir nos services, optimiser les performances, pour les analyses, et (si vous n'êtes pas connecté) pour les publicités. En utilisant Librarything, vous reconnaissez avoir lu et compris nos conditions générales d'utilisation et de services. Votre utilisation du site et de ses services vaut acceptation de ces conditions et termes.
Hide this

Résultats trouvés sur Google Books

Cliquer sur une vignette pour aller sur Google Books.

Chargement...

La Cousine Bette (1846)

par Honoré de Balzac

MembresCritiquesPopularitéÉvaluation moyenneMentions
1,944336,493 (3.91)97
A spinster gets revenge on her cousin's family by enlisting the help of a beautiful woman, after they take away the only man that mattered to her.
Chargement...

Inscrivez-vous à LibraryThing pour découvrir si vous aimerez ce livre

Actuellement, il n'y a pas de discussions au sujet de ce livre.

» Voir aussi les 97 mentions

Anglais (28)  Français (1)  Néerlandais (1)  Hébreu (1)  Portugais (1)  Espagnol (1)  Toutes les langues (33)
Enfant, Lisbeth tenta d'arracher le nez de sa cousine, Adeline. L'une était belle et l'autre laide. La jalousie redouble quand Ade-line épouse le baron Hulot d'Ervy, un libertin, mais le frère d'un maréchal de France. Relé-guée au fond d'un salon Empire défraîchi, cette parente pauvre va ourdir une terrible vengeance' Ayant commencé sa vie « en vraie chèvre affamée », elle la finit « en lionne », après avoir ruiné sa cousine, sa nièce Hortense, un jeune et talentueux sculpteur polonais. Jamais Balzac n'a aussi bien campé le vice et la vertu, l'art et la finance Dernière oeuvre avec Le Cousin Pons, son pendant, La Cousine Bette est le chant du cygne d'un Balzac génial qui lui aussi se ruina pour l'amour de l'art et des femmes. ( )
  vdb | Aug 14, 2010 |
De wereld van deze roman is bevolkt met slechte karakters die elkaar poeslief en elegant ten val willen brengen. Hun gedragingen zijn bedriegelijk en leugenachtig, ze zijn altijd op eigen voordeel uit, alles wat ze zeggen maakt deel uit van hun machtsspel. De woorden van nicht Bette geven precies weer hoe de mensen met elkaar omgaan: ,,Je moet de mensen in de maatschappij zien als gereedschap dat je opneemt, gebruikt en weer weglegt al naar het je van dienst kan zijn.'

Balzac heeft niet alleen zijn personages breeduit getekend, ook in de talloze voortreffelijke dialogen, hij heeft daarnaast veel aandacht besteed aan de decors, waarin zij hun menselijke komedie opvoeren. Straten en wijken van Parijs beschrijft hij, interieurs van verschillende stand, veel couleur locale waar de feuilletonlezers van destijds al evenzeer van gesmuld zullen hebben als wij nu doen, die er de historische situatie beter door leren kennen.
ajouté par PGCM | modifierTrouw, Tom van Deel (Dec 10, 1999)
 
a Cousine Bette is een adembenemend melodrama, waarin een keurige familie te gronde wordt gericht door de ongeneeslijke wellust van de heer des huizes en de heimelijke wraakzucht van een ongetrouwde en verbitterde nicht. Het aardige is dat nicht Bette, bijgenaamd `de Geit', door de familieleden juist als een loyale vertrouwelinge en beschermengel wordt gezien, met als gevolg dat zij tegen het eind snikkend rond haar sterfbed staan.

Van Bette schrijft Balzac dat zij `heerste, net als de jezuïeten, in het verborgene'. Pas de niets verhullende blik van de schrijver legt de waarheid bloot. `Hortenses ogen vulden zich met tranen, en van die aanblik genoot Bette met volle teugen, zoals een kat slobbert van de melk'. Voordien is Bette dan al afgeschilderd als een primitieve `natuurmens', gedreven door slechts één passie: afgunst jegens haar even mooie als deugdzame nicht Adeline, die getrouwd is met de wellustige baron Hulot. Ooit een hoge ambtenaar van Napoleon, ruïneert deze Hulot zichzelf en zijn familie door fortuinen uit te geven aan zijn maîtresses, die hem op hun beurt gewetenloos bedriegen. Het kost nicht Bette niet veel moeite om hem stiekem tot instrument van haar wraak te maken, nadat hij verliefd is geworden op haar doortrapte, maar beeldschone buurvrouw. De plot van de roman, vol list, bedrog en zelfs een dubbele gifmoord, herinnert aan die van een boulevardstuk, zoals wel vaker bij Balzac, maar dat vergeet en vergeef je moeiteloos dankzij de energie en de vaart, waarmee het verhaal op zijn fatale ontknoping afstevent.

Keukenmeid

In het voorwoord bij de Comédie humaine betoogt Balzac dat de schrijver niet alleen de `secretaris' van de geschiedenis, maar ook de `leermeester van de mens' moet zijn. Katholicisme en monarchie worden door hem aangeprezen als de twee onmisbare pijlers van de samenleving. Hij verdedigt zich daarom tegen het verwijt van `immoraliteit', dat elke `dappere' schrijver naar het hoofd krijgt geslingerd, en hij wijst erop dat bij hem de misdaad nooit ongestraft blijft. Inderdaad, in La Cousine Bette krijgen de schurken tenslotte niet de kans de vruchten te plukken van hun boosaardige intriges.
ajouté par PGCM | modifierNRC, Arnold Heumakers (Jul 2, 1999)
 

» Ajouter d'autres auteur(e)s (37 possibles)

Nom de l'auteur(e)RôleType d'auteurŒuvre ?Statut
Balzac, Honoré deAuteurauteur(e) principal(e)toutes les éditionsconfirmé
Crawford, Marion AytonTraducteurauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Lorant, AndréDirecteur de publicationauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Lysy, KatiaTraducteurauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Prose, FrancineIntroductionauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Raine, KathleenTraducteurauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Saintsbury, GeorgeDirecteur de publicationauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Tuulos, MarkettaTraducteurauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Waring, JamesTraducteurauteur secondairequelques éditionsconfirmé
Vous devez vous identifier pour modifier le Partage des connaissances.
Pour plus d'aide, voir la page Aide sur le Partage des connaissances [en anglais].
Titre canonique
Titre original
Titres alternatifs
Date de première publication
Personnes ou personnages
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
Lieux importants
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
Évènements importants
Films connexes
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
Prix et distinctions
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
Épigraphe
Dédicace
Premiers mots
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
Towards the middle of July in the year 1838, one of those vehicles called "milords," then appearing in the Paris squares for the first time, was driving along the rue de l'Universite, bearing a stout man of medium height in the uniform of a captain in the National Guard.
Citations
Informations provenant du Partage des connaissances néerlandais. Modifiez pour passer à votre langue.
'Wat is de oorzaak van dit diepgewortelde kwaad?' vroeg de barones.
'Het verlies van religie,'antwoordde de arts, 'en de machtsovername van het kapitaal wat niets anders is dan verstokte zelfzucht. Vroeger betekende geld niet alles; voor de mensen golden toen hogere belangen en waarden, zoals een edelmoedige inborst, talent en het je inzetten voor de gemeenschap. Maar tegenwoordig heeft de wet het geld verheven tot de standaard waar alles aan wordt afgemeten, en het bezit ervan bepaalt iemands bevoegdheid in de politiek! Zo zijn sommige magistraten niet verkiesbaar, Jean-Jacques Rousseau zou niet verkiesbaar zijn! Door de steeds verdergaande verdeling van de erfgoederen wordt iedereen al op zijn twintigste ertoe gedwongen om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. En nu hier in Frankrijk, ondanks de loffelijke pogingen van degenen die een reveil van het katholicisme nastreven, het religieus bewustzijn verdwijnt, is de noodzaak om fortuin maken maar een stap verwijderd van grootscheepse malversaties.
Derniers mots
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
(Cliquez pour voir. Attention : peut vendre la mèche.)
Notice de désambigüisation
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
There have been at least 4 adaptations for film and television.
Directeur(-trice)(s) de publication
Courtes éloges de critiques
Langue d'origine
Informations provenant du Partage des connaissances anglais. Modifiez pour passer à votre langue.
DDC/MDS canonique
LCC canonique

Références à cette œuvre sur des ressources externes.

Wikipédia en anglais

Aucun

A spinster gets revenge on her cousin's family by enlisting the help of a beautiful woman, after they take away the only man that mattered to her.

Aucune description trouvée dans une bibliothèque

Description du livre
Résumé sous forme de haïku

Couvertures populaires

Vos raccourcis

Évaluation

Moyenne: (3.91)
0.5
1 4
1.5 4
2 12
2.5 5
3 51
3.5 10
4 109
4.5 17
5 76

Est-ce vous ?

Devenez un(e) auteur LibraryThing.

 

À propos | Contact | LibraryThing.com | Respect de la vie privée et règles d'utilisation | Aide/FAQ | Blog | Boutique | APIs | TinyCat | Bibliothèques historiques | Critiques en avant-première | Partage des connaissances | 162,342,514 livres! | Barre supérieure: Toujours visible