MembreVVGG

Image de profil
Collections
Mots-clés
kind (150), methodologie (124), ervaringsdeskundige (98), zelfzorg (93), hulpverlening (91), therapie (90), emotie (86), persoonlijkheid (82), psychotherapie (72), psychische problemen (71), angst (68), adolescentie (65), Nederland (59), (auto)biografie (57), autisme (56), hulpverlener/cliëntrelatie (56), depressie (55), gevalsbeschrijving (55), richtlijn (55), diagnose (54), historiek (53), kwaliteit van leven (53), neurologie (53), psychiatrie (52), geestelijke gezondheid (51), ouder/kindrelatie (48), psychiatrische stoornis (45), afhankelijkheid (45), ouders (44), gezin (44), familie (43), epidemiologie (42), opvoeding (41), psychoanalyse (41), herstel (40), psychodiagnostiek (39), ggz (37), paniek (35), gedragstherapie (35), stress (34), communicatie (32), onderzoek (31), trauma (31), psychologie (31), agressie (31), beleid (31), preventie (29), mindfulness (29), medicatie (29), volwassenen (29), opvoedingsondersteuning (29), school (28), gedragsstoornis (28), meditatie (27), eetstoornis (27), lichaam (25), cognitieve gedragstherapie (25), psychose (24), alcohol (24), coaching (24), ADHD (22), training (22), therapeut (22), zelfmoord (22), stigmatisering (22), rouw (22), kwaliteit van zorg (22), drugs (20), verdriet (19), dwanggedrag (19), filosofie (19), schizofrenie (19), etnische groep (17), persoonlijkheidsstoornis (17), ouderen (17), België (17), psychiatrisch patiënt (17), zorgaanbod (17), patiënt (16), motivatie (16), ontwikkelingspsychologie (16), mishandeling (16), cognitieve therapie (16), gezondheidszorg (16), geluk (15), arbeid (15), seksualiteit (15), psychopathologie (15), hechting (15), onderwijs (15), dood (15), arts/patiëntrelatie (14), opleiding (14), professionalisering (14), dementie (14), geweld (14), mentaal gehandicapten (14), levensbeschouwing (14), liefde (13), ethiek (13), psychiater (13), evaluatie (13), rehabilitatie (13), roman (13), zelfverwonding (12), hulpverlener (12), ontwikkelingsstoornis (12), relatie (12), wetgeving (12), chronisch patiënt (12), zorggebruik (12), Vlaanderen (12), forensische psychiatrie (12), posttraumatische stressstoornis (11), anorexie (11), slaapstoornis (11), psychosomatiek (11), ouder (11), manisch-depressieve stoornis (11), empowerment (11), borderline (11), taal (10), vragenlijst (10), pijn (10), vrouw (10), oplossingsgerichte therapie (10), waan (10), gedragspsychologie (10), impulsstoornis (9), internettherapie (9), creatieve therapie (9), seksuele stoornis (9), pesten (9), migratie (9), beroepsethiek (9), jeugdzorg (9), Engeland (9), resocialisatie (8), geheugen (8), Frankrijk (8), zingeving (8), internet (8), terugval (8), systeemtherapie (8), RET (8), geneeskunde (8), creativiteit (8), recht (8), hersenbeschadiging (7), meetinstrument (7), leer- en ontwikkelingsstoornis (7), kortdurende therapie (7), sociale psychologie (7), groepstherapie (7), dialectische gedragstherapie (7), ziekten (7), spiritualiteit (7), rechtspraak (7), management (7), bemoeizorg (6), hooggevoeligheid (6), gesprekstherapie (6), relaxatietherapie (6), veerkracht (6), opname (6), fobie (6), boulimie (6), samenwerking (6), gender (6), vluchteling (6), burn-out (6), expressie (6), gezondheid (6), euthanasie (6), zelfhulp (6), obesitas (6), criminologie (6), psychopathie (5), literatuur (5), geloof (5), orthopedagogie (5), psycho-educatie (5), oorlog (5), gedwongen opname (5), internering (5), probleemgedrag (5), schuld (5), media (5), rechten van de patiënt (5), tabak (5), schemagerichte therapie (5), ziekenhuis (5), literatuuronderzoek (5), aandachtsgerichte therapie (4), armoede (4), misdaad (4), spel (4), crisisinterventie (4), huisarts (4), kanker (4), pleeggezin (4), zelfredzaamheid (4), sociale psychiatrie (4), gezinstherapie (4), classificatie (4), Europa (4), vermaatschappelijking (4), mantelzorg (4), schoolverzuim (4), rechtshulp (4), liaisonpsychiatrie (4), supervisie (4), ggz-extramuraal (4), onlinehulpverlening (4), man (4), slachtoffer (4), Azië (4), pedofilie (4), integratie (4), pathologische verschijnselen (4), thuislozen (4), antropologie (3), psychosociale begeleiding (3), strafbeleid (3), rechtsvoorzieningen (3), test (3), biologische psychiatrie (3), eerstelijnsgezondheidszorg (3), economie (3), manisch depressieve stoornis (3), sociologie (3), politiek (3), geneesmiddelen (3), speltherapie (3), seksueel misbruik (3), hysterie (3), Afrika (3), Amerika (3), psychiatrische instelling (3), vermoeidheid (3), wonen (3), revalidatie (3), narcisme (3), psychiatrische expertise (3), gevangenis (3), intake (2), stad (2), werkloosheid (2), welzijnswerk (2), participatie (2), diagnostische test (2), transseksualiteit (2), (F)ACT (2), geheugenstoornis (2), aandachtsgerichte cognitieve therapie (2), positieve psychologie (2), rechtspositie (2), pathologisch beeld (2), neurose (2), Zuid-Amerika (2), intervisie (2), man/vrouwrelatie (2), spoedopname (2), dwangbehandeling (2), huwelijk (2), maatschappelijk werk (2), echtscheiding (2), genetica (2), etiologie (2), eenzaamheid (2), geboorte (2), epilepsie (2), scheiding (2), pedagogie (2), hypnose (2), EMDR (2), muziek (2), Oceanië (2), psychiatrische polikliniek (2), psychiatrische verpleegkunde (2), leefomgeving (2), anorexia (2), delinquentie (2), emancipatie (2), minderheidsgroep (1), financiering (1), transactionele analyse (1), pathologische symptomen (1), verwijzing (1), hyperventilatie (1), nazorg (1), zwangerschap (1), diabetes (1), acute psychiatrie (1), paranoia (1), slachtofferhulp (1), amnesie (1), droomanalyse (1), drop-out (1), hartziekte (1)
Nuages
Nuage des mots-clés, Nuage des auteurs, Miroir des mots-clés
Médias
Inscrit depuis
Jan 25, 2011
A propos de ma bibliothèque
De bedoeling van deze LibraryThingaccount is een virtuele bibliotheek op te bouwen als aanvulling op onze bestaande online collectie die via http://vvgg.auralibrary.be/auraic.aspx te vinden is!
A propos de moi
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw (VVGG) informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren en beleidsmakers zodat het onrecht van de discriminatie rond geestelijke gezondheidsproblemen kan verminderen. Daartoe zet ze projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv.: door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid) en organiseert ze acties zodat mensen en organisaties een duidelijker beeld krijgen op geestelijke gezondheidsproblemen, op de mensen die met deze problemen te kampen hebben en op de zorg die daarvoor bestaat.
Lieu (géographique)
Gent, België
Page d'accueil
http://geestelijkgezondvlaanderen.blogspot.com/
Favoris locaux

Librairies: De Slegte Gent, Paard van Troje, Standaard Boekhandel Gent Campus, Standaard Boekhandel Gent Kouter, Standaard Boekhandel Gent Sint-Baafs

Bibliothèques: Openbare Bibliotheek Gent

Connexions des membres

Ami(e)s
Bibliothèque intéressante