Ce site utilise des cookies pour fournir nos services, optimiser les performances, pour les analyses, et (si vous n'êtes pas connecté) pour les publicités. En utilisant Librarything, vous reconnaissez avoir lu et compris nos conditions générales d'utilisation et de services. Votre utilisation du site et de ses services vaut acceptation de ces conditions et termes.

Rechercher dans les livres de CRDialog

Organisation: Église

CRDialog est une organisation parmi plus de 5,000 sur LibraryThing.

Utilisateurs possédant des livres de CRDialog

Relations de l'utilisateur

Bibliothèque(s) intéressante(s): CDSWR, NCMRwanda

Médailles pour les contributions

Common KnowledgeCover UploadingHelperFiver

 

Utilisateur : CRDialog

CollectionsKassetter (393), Votre bibliothèque (815), Toutes les collections (1,206)

Critiques2 critiques

Mots-clésReligionsdialog (202), Interreligiösa relationer (114), Religiös pluralism (108), Kristendom och andra religioner (92), Feministteologi (87), Religionsteologi (79), Kristendom och islam (72), Islam (64), Judendom (53), Religionssamfunden och samhället (50) — voir tous les mots-clés

MédiasNon renseigné (32), Livre (1,141), Livre physique (1,135), Livre audio (1), Livre électronique (3), Enregistrement sonore (13), Enregistrement sonore sur CD (13), Enregistrement vidéo (13), DVD (13), Autre (1), Carte (1), Multimédia (1)

Nuagesnuage des mots-clés, nuage des auteurs, miroir des mots-clés

À mon sujetDet blir allt tydligare att religionen är en viktig drivkraft i vår värld idag, i såväl enskilda människors liv som i samhällsutvecklingen. Religionen kan spela en konstruktiv roll, men också utnyttjas för destruktiva syften. I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska kunna leva tillsammans.
Som trossamfund har Svenska kyrkan en viktig uppgift i att utveckla och förmedla kunskap om andra religiösa traditioner och hur vi som kristna kan förstå dem, och främja de goda mötena över religionsgränserna. I detta sammanhang är den egna teologiska reflektionen över erfarenheter av religionsmöten av stor betydelse.

Vad är religionsdialog?
Religionsdialog är möten mellan människor; möten där vi i öppenhet och med förtroende för varandra delar det som är viktigt i våra liv. Religionsdialog är inte debatt, där det gäller att övertyga en ”motståndare”. Det är inte heller förhandling där det gäller att komma fram till en minsta gemensamma nämnare. I dialogen möts vi som troende för att lära om och av varandra.

Vad gör vi?
Centrum för religionsdialog erbjuder
• Kurser och seminarier för olika målgrupper
• Samtalsgrupper av skilda slag
• Studieresor
• Handledning och rådgivning
• Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
• Bibliotek

À propos de ma bibliothèqueBiblioteket innefattar drygt 800 titlar inom olika ämnesområden. Tonvikten ligger på på litteratur inom områdena religionsdialog, religionsteologi och religionshistoria. Här finns främst litteratur på svenska och engelska, men även på andra språk.

GroupesAucun

Page d'accueilhttp://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/defaultaspxid646

Également surFacebook

Lieu (géographique)Stockholm

Auteurs préférésNon renseigné

Type de compteaccès public

Adresses Internet /profile/CRDialog (profil)
/catalog/CRDialog (bibliothèque)

Membre depuisJun 16, 2015

À propos | Contact | LibraryThing.com | Respect de la vie privée et règles d'utilisation | Aide/FAQ | Blog | Boutique | APIs | TinyCat | Bibliothèques historiques | Critiques en avant-première | Partage des connaissances | 163,092,434 livres! | Barre supérieure: Toujours visible